четвъртък, 5 юли 2012 г.

Оптимизиране на Mozilla FireFox

Открийте следните редове:

network.http.pipelining
network.http.proxy.pipelining
network.http.pipelining.maxrequests
browser.turbo.enabled
network.dns.disableIPv6
network.http.max-connections
network.http.max-connections-per-server
network.http.max-persistent-connections-per-proxy
network.http.max-persistent-connections-per-server


След това променете :


network.http.pipelining
на True (два пъти шраквате върху реда)

network.http.proxy.pipelining
на True

network.http.pipelining.ssl
на True

network.http.pipelining.maxrequests
на 20.

browser.turbo.enabled
на True

network.dns.disableIPv6
на True

network.http.max-connections
на 128

network.http.max-connections-per-server
на 48

network.http.max-persistent-connections-per-proxy
на 24

network.http.max-persistent-connections-per-server
на 12

*
Pipelining инструктира браузъра да отправя множество заявки едновременно към дадена уеб страница. Това е максималния брой заявки към дадена уеб страница.

Сега щракнете с десния бутон на мишката, без значение къде, и изберете New, Integer. В полето за име напишете


nglayout.initialpaint.delay


и изберете стойност "0".

Това определя времето за изчакване на браузъра преди да обработи информацията, която получава.

Няма коментари:

Публикуване на коментар