четвъртък, 22 декември 2011 г.

22 Декември - великомъченица Анастасия

 На 22 декември е  Св. великомъченица Анастасия.

Тя живяла през ІІІ век и била дъщеря на знатни и богати римляни. Възпитанието на Анастасия било поверено на един известен със своята ученост човек. Когато пораснала целият Рим бил удивен, както от изключителната й красота, така и от невероятните й знания. Но нейният учител й предал едно друго безценно съкровище – той я бил научил на Христовата вяра. Сърцето на Анастасия горяло от любов към Бога. И тази любов й дала сила да понесе тежките изпитания, които й предстояли.
Още докато Анастасия била много млада, майка й починала, а баща й я омъжил против волята й за някакъв богат и много жесток по характер езичник. Едничка утеха за добрата Анастасия останало изпълнението на християнските й задължения. Тя често излизала облечена в прости дрехи и раздавала пари на бедните. А това просто влудявало сребролюбивия й мъж. След всеки акт на милосърдие, той се отнасял все по-жестоко, и по-жестоко с нея. Уповаващата се на Бога Анастасия, имала чувството, че идва краят на земния й път. Точно тогава мъжът й бил изпратен някъде от императора и по пътя умрял. Така Бог наказал жестокосърдечния сребролюбец. Вече нищо не пречело на Анастасия да посвети целият си живот в услуга на ближните. Тя гледала на богатството си само като на средство, поверено й от Бога за благото на другите.


Затова тя постоянно посещавала тъмниците – препълнени със преследваните по това време християни. Тя носела на затворниците храна и облекло, утешавала ги с думи на вяра, любов и съчувствие, лекувала болестите им, превързвала раните им. Анастасия се чувствала щастлива, че може да служи на страдащите заради Христа и често повтаряла думите на Псалмопевеца: „За мене са много ценни Твоите приятели, Боже!” (Пс. 138:17 по превода на 70-те).

Така веднъж като гледала как християните отиват на смърт заради вярата си Анастасия се разплакала, тъмничните стражари видели сълзите й, разбрали, че е християнка и я арестували. Като научил коя е – местният управител дълго не можел да разбере, как тя е решила да остави блясъка и разкоша, който я обкръжавал в Рим, за да служи на бедните затворници.

Света Анастасия била подложена на ужасяващи мъчения. Но нищо не можело да сломи любовта й към Господа. Накрая тя била осъдена на смърт чрез изгаряне. Тялото на праведната великомъченица Анастасия обаче останало неповредено от огъня, а душата й отлетяла към Бога, за да блаженства вовеки в Небесното Царство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар